CHATTEN ER ÅPEN HVER DAG KL. 9-23
100 dagers trygghetsgaranti
4.9 ★ på Trustpilot
Skandinavisk design
Håndlaget senger

PERSONVERNERKLÆRING

1. GENERELT

1.1 Nordic Dream Beds ApS (”Nordic Dream”, “nordicdream.no”, “vår”, “oss” eller “vi”) er dataansvarlige for behandlingen av personopplysninger vi mottar fra deg. Du finner kontaktopplysningene våre under punkt 7.

1.2 I denne personvernerklæringen kan du lese hvordan Nordic Dream Beds ApS innsamler og behandler opplysninger som vedrører deg, inkludert hva formålet er med at vi behandler opplysningene, hvordan vi sikrer opplysningene vi mottar og hvilke rettigheter du har. 

2. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER INNSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL, OG HVORDAN BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE I OVERENSSTEMMELSE MED GJELDENE LOVGIVNING

2.1 Når du besøker nordicdream.no, innsamler systemet vårt automatisk opplysninger om deg og din bruk av hjemmesiden vår. De dataene som systemet registrerer er blant annet opplysninger om hvilken nettleser du bruker, hvilke ord, produkter og kategorier du søker på, IP-adressen din, nettverkslokasjon og informasjon om datamaskinen, nettbrettet eller mobilen du bruker, som gjør det mulig for oss å forbedre brukeropplevelsen din og optimere funksjoner hos nordicdream.no. Vi bruker også informasjonen i forbindelse med relevant markedsføring. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine data i forbindelse med besøk av hjemmesiden kan du finne i personvernforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Utover dette gjør nordicdream.no bruk av informasjonskapsler i overensstemmelse med nordicdream.no sine informasjonskapsler. Denne behandlingen er basert på ditt samtykke, jf. personvernforordningens art. 6, stk. 1, litra a. 

2.2 Når du registrerer deg for å motta direkte markedsføring fra nordicdream.no, som for eksempel via vår Facebook-side, nyhetsbrev, pushmeldinger eller lignende, registrerer vi navn, e-postadresse og andre frivillige opplysninger som du selv oppgir i forbindelse med registreringen. Formålet er å kunne levere relevant markedsføring til deg. Rettsgrunnlaget for dette er i personvernforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

2.3 Når du kjøper et produkt på nordicdream.no eller kommuniserer med oss via hjemmesiden vår registrerer vi opplysningene du selv oppgir, som for eksempel navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingsmåte, leveringsmåte og IP-adresse, samt hvilke produkter du har kjøpt og eventuelt returnerer til oss. Disse opplysningene blir registrert for at vi skal kunne levere produktene du har bestilt, i tillegg til å kunne administrere og overholde rettighetene dine med tanke på å kunne returnere og reklamere på varer, jr. personvernforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Disse opplysningene kan også brukes til å informere deg om en tilbakekallelse av et produkt eller annen informasjon som vi er pålagt å informere deg om. Opplysningene om dine kjøp via hjemmesiden vår innsamles også for at vi skal kunne overholde lovkrav i forhold til bokføring og regnskap, jr. personvernforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Når vi registrerer IP-adressen din er det fordi vi er interessert i å forebygge og forhindre bedrageri. Rettsgrunnlaget for dette finnes i personvernforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

2.4 Når du inngår en samarbeidsavtale med oss, enten som privatperson eller i en kommersiell sammenheng, registrerer vi opplysninger som navn, firma- eller privatadresse, e-postadresse, telefonnummer, leveringsmåte, IP-adresse og andre relevante opplysninger som utveksles i forbindelse med samarbeidet. Formålet med å innsamle og oppbevare disse opplysningene er å vurdere en potensiell samarbeidsavtale, i tillegg til å levere de produktene som du har etterspurt i henhold til avtalen. Opplysningene som du selv oppgir behandles for å kunne treffe beslutninger som gjelder ved å inngå en samarbeidsavtale, jr. personvernforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

2.5 Når du besvarer spørreundersøkelser registrerer vi opplysninger som navn og e-postadresse, i tillegg til opplysninger om seksuelle forhold og helse i de tilfellene hvor dette er noe som det spørres om i spørreundersøkelsen. Formålet med denne spørreundersøkelsen er å samle informasjon i henhold til den konkrete spørreundersøkelsen. Rettsgrunnlaget for dette er personvernforordningens art. 6, stk. 1, litra a og art. 9, stk. 2, litra a. 

3. MOTTAKERE AV PERSONOPPLYSNINGER

3.1 Nordicdream.no overdrar opplysninger til produsenten i de tilfellene når det er nødvendig for leveringen. Her opplyses navn, adresse og telefonnummer videre til produsenten, som deretter kan overleveres til transportøren. Disse opplysningene utveksles mellom Nordic Dream og transportøren via produsentens ordresystem. Nordicdream.no overdrar også opplysninger som navn, adresse, telefonnummer og leveringsønsker til transportøren som er ansvarlig for levering av varene du har kjøpt hos oss. Utover dette kan opplysningene dine gis videre til samarbeidspartnere som hjelper oss i forbindelse med forretningsaktiviteter, inkludert f.eks. långivere.

3.2 Ettersom vi bruker eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift, forbedringer på hjemmesiden, innsamling av tillatelse til å sende ut nyhetsbrev, deltakelse i konkurranser, pop-ups, relevant markedsføring og vurdering av virksomheten vår og produktene våre, kan opplysninger om navn og e-postadresse bli betrodd til disse. I forbindelse med kjøpet ditt av varer på hjemmesiden vår, sender Trustpilot på vegne av oss en e-post med en invitasjon om å vurdere produktene våre og servicen vår. Det er helt valgfritt om du ønsker å gi oss en anmeldelse eller ikke, og du kan velge å bruke et valgfritt navn. Den opplyste e-postadressen brukes kun til å verifisere at det er foretatt et kjøp hos Nordic Dream. Hvis du takker ja til invitasjonen, skal du være oppmerksom på at dataansvaret for personopplysningene dine i forbindelse med dette overgis til Trustpilot. 

3.3 Når du betaler varen(e) din(e) blir du satt videre til våre betalingsleverandører, Epay og Santander. Opplysningene du oppgir blir oppbevart i full fortrolighet av mottakerne. Det er alene betalingsleverandør som har tilgang til opplysninger om betalingskortet ditt. Nordic Dream har ikke tilgang til opplysninger om betalingskortet ditt. 

3.4 Opplysninger som er innsamlet som et ledd i et samarbeid vil kun oppbevares til internt bruk, med mindre det er nødvendig for å oppfylle formålet med samarbeidsavtalen eller det oppstår en uenighet som gjør det nødvendig å gi opplysningene videre til rettslige instanser og myndigheter. 

3.5 Vi overdrar opplysninger om navn og e-postadresse til blant annet følgende eksterne samarbeidspartnere etablert i EU:

- Hello Retail
- Klaviyo
- Trustpilot

Noen av de virksomhetene nevnt over har status som databehandlere, som behandler de dataene som vi er juridisk ansvarlige for etter våre instruksjoner. Alle eksterne samarbeidspartnere som behandler personopplysninger på vegne av oss har inngått skriftlige databehandleravtaler med virksomheten vår, hvor de er underlagt streng fortrolighet. Ingen av de eksterne samarbeidspartnerne våre kan derfor bruke de personlige opplysningene dine til andre formål enn å oppfylle avtalen som de har inngått med oss. 

3.6 Enkelte av de eksterne databehandlerne våre, som for eksempel Google Analytics v/Google LLC., Facebook Inc., Klaviyo Inc. og LiveChat Inc., er etablert utenfor EU, nærmere bestemt i USA. Overføring av personopplysninger til databehandlerne våre i tredjeland sikres gjennom gyldige overføringsgarantier ved bruk av EU-kommisjonens standardbestemmelser. 

4. RETTIGHETENE DINE

4.1 For å skape maksimal åpenhet og gjennomsiktighet rundt vår behandling av dine personlige opplysninger, skal vi som dataansvarlige opplyse deg om rettighetene dine.

4.2 Rett til innsyn

4.2.1 Du har til enhver tid rett til å be om å få opplyst hvilke data vi har registret om deg, hvilke formål disse dataene tjener, hvilke kategorier av personlige opplysninger vi har registrert om deg, hvem som mottar og behandler opplysningene, samt fra hvor vi har samlet inn dataene om deg. 

4.2.2 Du har rett til per e-post å få tilsendt en kopi av de personlige opplysningene som vi har registrert og behandler om deg. Ønsker du å få tilsendt en slik kopi kan du sende en skriftlig henvendelse til vår kundeservice på info@nordicdream.no. Vi sender kun personlige opplysninger som knytter seg direkte til e-postadressen du sender henvendelsen fra. Du kan med andre ord ikke få tilsendt opplysninger som knytter seg til en annen e-postadresse enn den du skriver fra. 

4.3 Rett til retting

4.3.1 Du har rett til å få ukorrekte personopplysninger om deg selv korrigert av oss, slik at vi ikke bruker ukorrekt informasjon om deg når du benytter deg av virksomhetens servicer. Hvis du oppdager at det er feil i opplysninger vi har registrert om deg, kan du gjøre oss oppmerksom på det via en skriftlig henvendelse på e-post til vår kundeservice, slik at vi kan rette opp i feilen. 

4.4 Rett til sletting

4.4.1 Du har i visse tilfeller rett til å få alle eller deler av dine personopplysninger slettet av oss. Det gjelder for eksempel hvis du trekker tilbake samtykket ditt og vi ikke har noe juridisk grunnlag for å fortsette behandlingen av dataene. Hvis en fortsatt behandling av dine personlige opplysninger er nødvendig, er vi ikke forpliktet til å slette opplysningene vi har registrert om deg. Dette kan for eksempel være i tilfeller hvor vi skal overholde de juridiske forpliktelsene våre. 

Sletting av personlige opplysninger kan du skje med tilbakevirkende kraft. Henvender du deg til oss for å få opplysningene dine slettet, ønsker vi å gjøre deg oppmerksom på at vi ikke er forpliktet til å slette opplysninger som samles inn på nytt om deg hvis du for eksempel bytter deg av vi våre ytelser eller servicer på nytt i fremtiden. 

4.5 Rett til begrensning 

4.5.1 Du har i visse tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger til å kun gjelde oppbevaring dersom du mener at opplysningene vi behandler om deg ikke er korrekte. 

4.6 Retten til dataportabilitet 

4.6.1 Du har i visse tilfeller rett til å få en kopi av personopplysningene du selv har gitt oss utlevert i et maskinlesbart format, akkurat som du også har rett til å overføre personopplysninger om deg selv til en annen dataansvarlig. 

4.7 Rett til å protestere

4.7.1 Du har rett til å protestere mot behandlingen av de personlige opplysningene dine med henblikk på direkte markedsføring, inkludert profilering, segmentering og analyse, som vi foretar oss for å kunne gjøre vår kommunikasjon og markedsføring relevant for deg. 

4.7.2 Du har rett, av årsaker som gjelder din personlige situasjon, å protestere mot behandlingen vår av de personlige opplysningene dine som vi foretar på grunnlag av den legitime interessen vår, jr. punkt 2.1 og 2.3. 

4.8 Rett til å tilbakekalle samtykke

4.8.1 Du har rett til å tilbakekalle samtykket ditt til direkte markedsføring, som for eksempel nyhetsbrev. Hvis du ønsker å tilbakekalle samtykket ditt, kan du sende en skriftlig henvendelse til info@nordicdream.no jr. punkt 4.2.2. En tilbakekallelse av samtykke gjelder ikke for behandling som ble foretatt før samtykket ble tilbakekalt. 

4.9 Rett til å klage 

4.9.1 Du har til enhver tid rett til å rette en klage til Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo vedrørende vår behandling av dine personlige opplysninger. Din klage kan i forbindelse med dette enten gis skriftlig per e-post til postkasse@datatilsynet.no eller per telefon til 22 39 69 00. 

5. SLETTING AV PERSONDATA

5.1 Opplysninger innsamlet om bruken din av nordicream.no, jf. punkt 2.1 og 2.2, vil etter en samlet periode på 2 år enten bli slettet eller utelukkende være tilgjengelig i anonymisert format, slik at de ikke kan spores tilbake til deg. Dette forutsetter at man i denne perioden ikke har interagert med virksomhetens service, inkludert å besøke hjemmesiden, gjennomføre kjøp via hjemmesiden, delta i konkurranser, lest eller trykket på e-poster, annonser og pop-ups m.m.

5.2 Personlige opplysninger som er innsamlet i forbindelse med at du registrerer deg til nyhetsbrevet vårt slettes senest 2 år etter at det siste nyhetsbrevet har blitt sendt til deg. Det er en forutsetning for slettingen at du trekker samtykket ditt tilbake. 

5.3 Personopplysningene som vi har samlet inn i forbindelse med kjøp du har foretatt på nordicdream.no vil som utgangspunkt bli slettet eller anonymisert 5 år etter utgangen av kalenderåret du har gjennomført et kjøp i, slik at de ikke kan spores tilbake til deg. Dette forutsetter at du i denne perioden ikke har interagert med våre servicer, inkludert besøke hjemmesiden vår, foretatt kjøp hos oss, deltatt i konkurranser, lest eller klikket på e-poster, pushmeldinger, annonser eller pop-ups m.m. Opplysningene kan lagres i lengre tid hvis det vurderes at vi har et legitimt behov for å oppbevare dem. 

5.4 Virksomhetens regnskapsmateriale oppbevares i 5 år til utgangen av et regnskapsår, slik at vi kan oppfylle bokføringslovens krav om oppbevaring av regnskapsmateriale. 

5.5 Personopplysninger som vi har samlet inn i forbindelse med interaksjon med vår kundeservice slettes 3 år etter din siste henvendelse til oss. 

5.6 Opplysninger samlet inn i forbindelse med samarbeidsavtaler slettes senest 2 år etter siste interaksjon med deg. Har vi mottatt en forespørsel om sponsorering som ikke blir fulgt opp på, så slettes opplysningen med det samme. 

5.7 Opplysninger samlet inn i forbindelse med en spørreundersøkelse slettes så fort spørreundersøkelsen er avsluttet. Opplysningene vil alene offentliggjøres i anonymt format, med unntak dersom respondenten gir samtykke til at opplysningene kan offentliggjøres. I slike tilfeller vil opplysningene slettes når spørreundersøkelsen ikke lengre er aktuell. 

6. SIKKERHET

6.1 Nordic Dream Beds ApS har gjennomført alle de anbefalte tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene mot at personlige opplysninger uten hensikt eller på ulovlig vis blir destruert, forsvinner, blir endret, foreldes eller misbrukes, samt havner eller blir gjort til kjennskap hos uvedkommende. 

6.2 Det er utelukkende medarbeidere som har berettiget behov for å ha tilgang til opplysningene dine for å utføre arbeidet deres, som har adgang til dem. 

7. KONTAKTOPPLYSNINGER 

7.1 Nordic Dream Beds ApS er dataansvarlig for personopplysningene som samles inn via hjemmesiden vår. 

7.2 Dersom du ønsker å benytte deg av en eller flere av rettighetene dine beskrevet under punkt 4, eller dersom du har spørsmål til personvernerklæringen vår, kan du kontakte: 

Nordic Dream Beds ApS 
Mariane Thomsens Gade 4b, 3. sal
8000 Århus
Danmark 

E-post: info@nordicdream.no

Telefon: (+XX) XX XX XX XX

8. ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN 

8.1 Personvernerklæringen vår oppdateres løpende. Du kan alltid finne den nyeste versjonen på hjemmesiden vår nordicdream.no/personvernerklæring

9. VERSJONER

9.1 Dette er første versjon av Nordic Dream Beds ApS sin personvernerklæring datert 22.11.2021.  

Motta vårt nyhetsbrev
Våre nyhetsbrev fokuserer på den nyeste forskningen innen søvn. Vi oppsummerer spennende nyheter og kommer med gode råd. Du kan avmelde deg nyhetsbrevet når som helst.
  • Direkte fra fabrikken
  • Håndlaget senger
  • Skandinavisk design
  • 100 dagers trygghetsgaranti