CHATTEN ER ÅPEN HVER DAG KL. 9-23
100 dagers trygghetsgaranti
4.9 ★ på Trustpilot
Skandinavisk design
Håndlaget senger


Innledning
Dette kjøpet er regulert av følgende standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Følgende kjøpsvilkår gjelder for nettsalg på nordicdream.no og gjelder for privatkunder som er over 18 år og bosatt i Norge. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelige på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. 

Om selskapet og parter
Nettsiden eies av Nordic Dream Beds ApS, Mariane Thomsens Gade 4B, 3. Sal, 8000 Århus C, Organisasjonsnummer: 828 240 242, CVR: DK40779469, («selger», «vi», «oss»). Onlinekjøp på hjemmesiden er bindende når denne har blitt bekreftet av både selger og den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen («kjøper, «du», «deg», «din» eller «ditt»).

Selskapsinformasjon:

Nordic Dream Beds ApS
InterTax c/o 3883 Ullevål Stadion
0805 Oslo
Organisasjonsnummer: 828 240 242

Tlf.: 67 79 20 92
E-mail: info@nordicdream.no

Hovedkvarter:
Mariane Thomsens Gade 4B, 3. Sal
8000 Århus C | Danmark
CVR: DK40779469  

Avtalen 
Avtalen består av disse kjøpsvilkårene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom selger og kjøper foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. 

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og merverdiavgift. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal ikke kjøper bære. 

Betaling 
Du kan betale med følgende betalingsmetoder på nordicdream.no:

Kortbetaling
Kortbetalinger gjøres kryptert gjennom våre betalingspartnere Nets og Santander. NordicDream anvender en sikkerhetsstandard som kalles 3D-Secure, utviklet av VISA og Mastercard. Dersom du bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Vi tar imot følgende kort: Visa, Mastercard, Visa debit, Visa electron, Mastercard Debit, Santander, Maestro.

Vipps
Vipps er en betalings- og informasjonstjeneste levert av Vipps AS, som kan lastes ned som en applikasjon til mobiltelefoner. Her finner du mer informasjon om Vipps og brukervilkår.

Santander

1. Delbetaling eller Utsett betaling

Bestem hva du ønsker å betale hver måned eller utsett betalingen rentefritt i 4, 6 eller 9. månederk. (Gjelder kun 1990 - 50.000 kr)  

2. Faktura
Kjøp nå - betal etter levering (gjelder kun 199 - 20.000 kr) Fakturaen sendes på epost fra Santander Consumer Bank.

Betalingsvilkår for Fremtidige Bestillinger  Tidspunkt for Trekk av Beløp: For bestillinger der leveringstidspunktet er satt til mer enn tre måneder fra bestillingsdatoen, vil beløpet for bestillingen bli trukket senest tre måneder etter at bestillingen er foretatt. 
 
Betalingsautorisasjon: Dette er for å sikre at transaksjonen forblir gyldig og at betalingsautorisasjonen ikke utløper. Vær oppmerksom på at kredittkortautorisasjoner vanligvis utløper etter tre måneder. 
 
Fornyelse av Autorisasjon: Dersom kunden ønsker å fornye autorisasjonen etter denne perioden, ber vi om at kunden tar kontakt med kundeservice for å gjennomføre nødvendige skritt for fornyelse. 
 
Vennligst kontakt vår kundeservice hvis du har noen spørsmål eller trenger ytterligere informasjon angående disse betingelsene.
 

Levering 
Din bestilling leveres med DSV eller en DSV-underleverandør til din adresse. Merk at vi ikke leverer til Svalbard, Jan Mayen eller Bjørnøya. 
Levering av din nye seng vil finne sted mellom kl. 08:00 og 16:00 på den avtalte leveringsdatoen.

Leveringstid
Vår normale leveringstid er 3-4 uker etter at din ordre har blitt sendt. Ordren blir normalt sendt innenfor 3 uker fra ordren er plassert. På varer som ikke er på lager er leveringstiden lengre. Det framgår i så fall på produktsiden/i handlekurven/i kassen. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt ordren. 

Frakt
Vi tilbyr følgende leveringsmetoder:

Hjemlevering (til døren)
Hjemlevering + Bærehjelp
Hjemlevering + Bære- og monteringshjelp
Hjemlevering + Bære- og monteringshjelp + emballasje retur
Hjemlevering + Bære- og monteringshjelp og avhenting av gammel seng

For postnummer 5529 - 9999 tilbys kun hjemlevering til døren.

Merk: Ikke alle leveringstjenester tilbys til alle postnumre. Prisen varierer med postnummer. Sjekk alternativene dine og prisen ved utsjekkning

Ikke mottatt ordre
Om leveransen ikke stemmer overens med informasjonen som står på din ordrebekreftelse, ber vi deg kontakte kundeservice på info@nordicdream.no eller per telefon 67 79 20 92. Vi kommer til å undersøke saken så snart som mulig og om det har hendt en feil så sender vi rett produkt eller tilbakebetaler beløpet, avhengig av hva som avtales og er mulig på daværende tidspunkt. Eventuell returfrakt og frakten for en ny vare betales ikke av kunden ved slike tilfeller. 

Forsinket levering
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). 

• Oppfyllelse - Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet. 

• Heving - Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. 

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen. 

• Erstatning - Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av. 

Transportskade- og risiko
NordicDream er ansvarlig for at din bestilling frem til du fysisk har mottatt den. Om du mottar din bestilling med synlige skader på emballasje og/eller produkter ber vi deg om å så raskt som mulig, og uten unødig forsinkelse å kontakte kundeservice på info@nordicdream.dk eller per telefon 67 79 20 92. På samme måte er det du som kunde som bærer ansvaret for pakken og produktene ved en eventuell retur. Vi anbefaler derfor at du velger en fraktmetode der forsendelsen kan spores ved retur.

Angrerett 
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). 

Angrefristen begynner å løpe: 

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. 
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt. 
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.  


Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene. 

Ved bruk av angreretten må̊ varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.  

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. 

Tilbakebetaling
Hvis produktet er forringet i verdi eller skadet som beskrevet ovenfor i avsnittet "Varens tilstand når du returnerer den", trekker vi fra beløpet du er ansvarlig for. Når du bruker din 14-dagers angrerett, refunderer vi alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (men ikke ekstra leveringskostnader i de tilfellene der du har valgt en annen leveringsmåte enn den billigste formen for standardlevering som vi tilbyr), senest 14 dager fra den dagen vi har mottatt din beskjed om at du vil angre avtalen.

Dette betyr at hvis du har kjøpt bæring eller andre ekstratjenester, får du ikke pengene tilbake for dem når de er utført. Vær oppmerksom på at du ikke får de opprinnelige fraktkostnadene tilbake hvis du bruker vår 100-dagers trygghetsgaranti. Hvis produktet er forringet i verdi eller skadet, trekker vi fra beløpet du er ansvarlig for. 

Retur
Ved retur bes du opplyse om dette til kundeservice, på e-post info@nordicdream.no. Vennligst opplys ordrenummer og returårsak i e-posten. Du kan velge å fylle ut dette standard returskjemaet eller på en annen måte identifisere pakken, og vedlegge dette når du sender returen.

Du som kunde er selv ansvarlig for å betale returfrakten, med mindre annet er opplyst om. På samme måte som du er ansvarlig for at produktene kommer fram til oss i god tilstand. Du må derfor emballere produktene på en måte som sikrer at produktene ikke skades i transport. Vi anbefaler at du sender varene i sin originalemballasje eller tilsvarende.

100 dagers trygghetsgaranti
Nordic Dream Beds ApS tilbyr 100 dagers trygghetsgaranti ved kjøp av senger. Garantien inkluderer gratis bytte av seng og madrass, såfremt valgt fasthet ikke passer kunden. 

Ny madrasskjerne leveres alltid til kantsteinen, uavhengig av den opprinnelige leveringsformen i forbindelse med den opprinnelige bestillingen.

Ved bytte til en dyrere madrass, er kunden selv ansvarlig for å betale mellomlegget. Det er mulig å returnere sengen og få refundert hele kjøpesummen. Bytte av overmadrass, sengegavl og sengeben er ikke inkludert i trygghetsgarantien. Dersom du ønsker å benytte deg av trygghetsgarantien, må du sende en e-post til info@nordicdream.no hvor du opplyser om ordrenummer og hvilke eventuelle ønsker du har.

Returadresse
Kontakt oss for returnering av varer på: info@nordicdream.no

Reklamasjonsrett
Hvis det foreligger en mangel ved varen må̊ kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.  

• Retting eller omlevering - Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangs- punktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelps- forsøk for samme mangel. 

• Prisavslag - Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangel- full og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen. 

• Heving - Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig. 

Om du har mottatt en defekt eller et feil produkt ber vi deg vennligst kontakte vår kundeservice på info@nordicdream.no eller per telefon 67 79 20 92, så hjelper vi deg videre og finner en løsning på problemet.

Garanti
Vi tilbyr 25 års garanti på sengerammer og fjærbaser, samt 5 års garanti på motoren til regulærbare senger. For å anvende garantien må den originale kvitteringen fremvises. Såfremt Nordic Dream Beds ApS er i besittelse av kvitteringen er dette tilstrekkelig. Grunnet de gjeldende GDPR-reglene, kan vi dog ikke oppbevare dine informasjoner, f.eks. salgsfakturaer i mer enn 5 år fra kjøpsdato.  

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold 
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på̊ selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også̊ etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer

• Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. 

• Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet. 

• Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. 

• Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer 

Personopplysninger 
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. 

Les mer i vår Personvernerklæring.

Konfliktløsning 
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

Motta vårt nyhetsbrev
Våre nyhetsbrev fokuserer på den nyeste forskningen innen søvn. Vi oppsummerer spennende nyheter og kommer med gode råd. Du kan avmelde deg nyhetsbrevet når som helst.
  • Direkte fra fabrikken
  • Håndlaget senger
  • Skandinavisk design
  • 100 dagers trygghetsgaranti